ยินดีต้อนรับ

Ruanla Consulting agency คือคำตอบของนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สายการอาชีพ ทวิภาคี( เรียน-ทำงาน) หรือ ฝึกปฏิบัติงาน ในบริษัทและองค์กรต่างๆในสหพันธรัฐเยอรมนี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาประเทศไทยก็ได้เข้าร่วมส่งนักเรียนสาขาการจัดการโรงแรมมาเข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติงานในโรงแรมที่อยู่ในเครือของเราในเยอรมันด้วยเช่นกัน เราเป็นผู้ดูแลผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ก่อนและตลอดช่วงเวลาที่เข้าร่วมโครงการในเยอรมนี เมื่อเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถแบ่งปันประสบการณ์ เกี่ยวกับการทำงาน การใช้ชีวิต ต่างๆในเยอรมันนี ให้กับเพื่อนๆหรือรุ่นน้องต่อได้ 
ทางเราได้เข้าเยี่ยมและร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยาลัยอาชีพหลายๆแห่งในเมืองไทย เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนระบบการศึกษาและทักษะสายอาชีพ รวมไปถึงการเตรียมฝึกสอนคอร์สภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานให้กับผู้ร่วมโครงการ ขณะเดียวกันก็ร่วมมือกับบริษัทและองค์กรต่างๆที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะมาฝึกงานและทำงานในเยอรมันนี เพื่อที่จะเตรียมพร้อม อบรม ฝึกสอนเพิ่มทักษะตามมาตรฐานของเยอรมันนี ซึ่งหลังจากเข้าร่วมโครงการ นักเรียนนักศึกษา สามารถนำความรู้ทักษะต่างๆที่ได้มาไปต่อยอดในอนาคตได้ 
ประเทศไทยมีความพร้อม คนไทยเป็นคนมีอัธยาศัยดี มีความขยันมั่นอดทน ตั้งใจทำงาน มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน ซึ่งนี่เป็นคุณสมบัติที่ดีของคนไทยที่สามารถเข้าร่วมงานและเรียนกับคนต่างชาติได้เป็นอย่างดี หากคุณสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ Ruanla Consulting agency คือคำตอบของคุณ ที่จะประสานงาน จัดหาบริษัทฝึกงานในเยอรมันนี ดูแลคุณตั้งแต่ก่อนมาและตลอดช่วงเวลาที่คุณเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้คุณประสบความสำเร็จลุล่วงในการฝึกปฏิบัติงานและเรียน ในเยอรมันนีได้ด้วยดี

เกี่ยวกับเรา

อ้างอิง

3 trips for the Office of the Vocational Education Commission, Ministry of Education

Cooperating Companies student trip 2019

ใบรับรอง

รูปภาพ

2019 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (OVEC) ระหว่างประเทศไทย-สหพันธ์สาธารณฐัฐเยอรมันนี ในเมือง Bonn (บอน) ได้มีการต้อนรับนักศึกษาที่สนามบิน Frankfurt (แฟรงก์เฟิร์ต) และได้มีการสอนวิธีการขึ้นรถไฟและอธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเยอรมัน

2019 นักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ของเยอรมัน (Haus der Geschichte) และอธิบายประวัติศาสตร์-สงครามของเยอรมัน ย้อนไปเมื่อ70ปีก่อน

2019 มีการเตรียมฝึกอบรมก่อนฝึกปฏิบัติงานจริง ในเรื่องของสุขอนามัย, ความปลอดภัย, ภาษาเยอรมันเบื่องต้น และเรียนรู้ความแตกต่างระบบการทำงานระหว่างไทย – เยอรมนี ในบริษัทที่จะเราจะร่วมงานด้วย

2019 การปฏิบัติงานกับบริษัทในความร่วมมือของ (Marriott Hotel)

2019 ผู้ช่วยเลขาธิการและที่ปรึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (OVEC) เยี่ยมนักศึกที่มาฝึกงานและพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ในการฝึกอบรม

หลังจากหนึ่งสัปดาห์เราได้พูดคุยกันในกลุ่มเกี่ยวกับประสบการณ์และความแตกต่างในการฝึกงาน ให้นักศึกษาทุกคนได้พูดคุยและเราได้เห็นว่า นักศึกษาทุกคนมีความมุ่งมั่นมาก

สำหรับคืนสุดท้าย ได้มีการมอบเกียรติบัตร จากผู้บริหารร้านอาหารไทย (Ginnyuu) และโรงแรม (Marriott Hotel) ทางร้านอาหาร (Ginnyuu) ได้เชิญรับประทานอาหารร่วมกันมือค่ำ

2019 ผู้ช่วยเลขาธิการและที่ปรึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวิศึกษา OVEC เดินทางไปฝึกอบรม GLW (สถาบันเทคนิคอาชีวะ)ในเมือง Siegburg และ BIBB (สถาบันรัฐบาลกลางการศึกษา) ในเมือง Bonn เกี่ยวกับระบบวิชาชีพของเยอรมันและความเป็นไปได้ในการทำงานร่วมกัน

2018 ทางเรา rca ได้มีเยี่ยมเยือน วิทยาลัยที่มีระบบการเรียนการสอนแบบเยอรมันในกรุงเทพ

2018 ทางเรา rca ได้มีเยี่ยมเยือน วิทยาลัยที่มีระบบการเรียนการสอนแบบเยอรมันในกรุงเทพ เดือน สิงหาคม2018ทางเรา rca ได้เข้าร่วมประชุม : SEAMEO (การจัดการการศึกษาของรัฐมนตรีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ได้มีการประชุมหารือการศึกษาระหว่าง ไทย-อินโดนีเซีย และนำเสนอแต่ละวิทยาลัยในการเรียนนำนักเรียนไปเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

October 2017 วิทยาลัยเทคนิคได้มีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาทุกคน เพื่อนที่จะมาอบรมหลักสูตรการทำงานและดูงานในสาธารณรัฐเยอรมันนี

2017 คณะอาจารย์และพี่เลี้ยงและนักศึกษาทุกคน เยี่ยมเยือนและชมผังเมือง Frankfurt (แฟรงค์เฟิต)ในเยอรมันนี

คณะอาจารย์และนักศึกษาทุกคนเยี่ยมชมเมือง Heidelberg และสนามบินในเมือง  Mannheim เพื่อที่จะเรียนรู้เทคนิคการบินและห้องเครื่องในสนามบิน 

2017 นักศึกษาได้เข้าอบรบโดยบริษัท BASF และห้อง LAB ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเยอรมันในการพัฒนาเคมี

ในกลุ่มของนักศึกษาด้านการอาหารและโรงแรมได้เข้าร่วมฝึกทำอาหารเวียดนามชื่อดัง Tiger and dragon ในเมือง Heidelberg และได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และมือค่ำที่ร้านอาหารไทย Surin ที่เมือง Mannheim โดยมีพี่คนไทยในเยอรมันเป็นผู้สนับสนุนด้วย

2017 กลุ่มนักศึกษาเทคนิค ได้เข้าร่วมดูงานวิทยาลัยเทคนิค ในเมือง Stuttgart (สตุสกาต) และเข้าร่วมชมหอหนังสือที่ มีชื่อเสียงติดอันดับ10 ของโลก

2017 นักศึกษาด้านอาหารและการโรงแรมได้เข้าร่วมฝึกงาน ร้านอาหาร Ginnyuu ในเมือง Stuttgart พร้อมพี่เลี้ยงที่ดูแลโดยชาวต่างชาติและคนไทยในเยอรมัน

2017 นักศึกษาเทคนิคและคณะอาจารย์ได้เข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์ ชื่อดังรถ Porsche และ Mercedes Benz ในเมือง Stuttgart

2017 rca ทางเราได้รับเชิญเยี่ยมชมวิทยาลัย เอี่ยมละออ (สาทร) และได้ร่วมรับประทานอาหารไทยจากทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาด้านการอาหาร

2017 กระทรวงศึกษาธิการกรุงเทพฯ,กระทรวงการคลังกรุงเทพฯ,กระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตไทยเบอร์ลินได้เข้าร่วมรับประทานอาหารกับทาง Ginnyuu Stuttgart นำเสนอแนวคิดการทำอาหารแบบสบาย ๆ และความเป็นไปได้ในการทำงานร่วมกันในการฝึกอบรม

2016 rca ได้รับเชิญดูงาน จากวิทยาลัยเทคนิค Don Bosco (ดอนบอสโก) ในการเตรียมตัวก่อนสอบปลายภาค ของบริษัท BMW และ Mercedes เครื่องยนต์ต่างๆ

2016 OVEC กระทรวงอาชีวศึกษาได้เข้าร่วมประชุมกับทางเรา ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานในเยอรมันนีกับทางร้านอาหาร Ginnyuu

2016 rca ทางเราได้รับเชิญเข้าชมวิทยาลัย เชิญชม ไทยเยอรมัน-สระบุรี จาก IHK และนำเสนอข้อมูลนักเรียนที่ต้องการฝึกงานในเยอรมนี

ติดต่อ

ติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

+49 (0) 1511 2133785