ยินดีต้อนรับ

Ruanla Consulting agency คือคำตอบของนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สายการอาชีพ ทวิภาคี( เรียน-ทำงาน) หรือ ฝึกปฏิบัติงาน ในบริษัทและองค์กรต่างๆในสหพันธรัฐเยอรมนี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาประเทศไทยก็ได้เข้าร่วมส่งนักเรียนสาขาการจัดการโรงแรมมาเข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติงานในโรงแรมที่อยู่ในเครือของเราในเยอรมันด้วยเช่นกัน เราเป็นผู้ดูแลผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ก่อนและตลอดช่วงเวลาที่เข้าร่วมโครงการในเยอรมนี เมื่อเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถแบ่งปันประสบการณ์ เกี่ยวกับการทำงาน การใช้ชีวิต ต่างๆในเยอรมันนี ให้กับเพื่อนๆหรือรุ่นน้องต่อได้ 
ทางเราได้เข้าเยี่ยมและร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยาลัยอาชีพหลายๆแห่งในเมืองไทย เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนระบบการศึกษาและทักษะสายอาชีพ รวมไปถึงการเตรียมฝึกสอนคอร์สภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานให้กับผู้ร่วมโครงการ ขณะเดียวกันก็ร่วมมือกับบริษัทและองค์กรต่างๆที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะมาฝึกงานและทำงานในเยอรมันนี เพื่อที่จะเตรียมพร้อม อบรม ฝึกสอนเพิ่มทักษะตามมาตรฐานของเยอรมันนี ซึ่งหลังจากเข้าร่วมโครงการ นักเรียนนักศึกษา สามารถนำความรู้ทักษะต่างๆที่ได้มาไปต่อยอดในอนาคตได้ 
ประเทศไทยมีความพร้อม คนไทยเป็นคนมีอัธยาศัยดี มีความขยันมั่นอดทน ตั้งใจทำงาน มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน ซึ่งนี่เป็นคุณสมบัติที่ดีของคนไทยที่สามารถเข้าร่วมงานและเรียนกับคนต่างชาติได้เป็นอย่างดี หากคุณสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ Ruanla Consulting agency คือคำตอบของคุณ ที่จะประสานงาน จัดหาบริษัทฝึกงานในเยอรมันนี ดูแลคุณตั้งแต่ก่อนมาและตลอดช่วงเวลาที่คุณเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้คุณประสบความสำเร็จลุล่วงในการฝึกปฏิบัติงานและเรียน ในเยอรมันนีได้ด้วยดี

เกี่ยวกับเรา

อ้างอิง

3 trips for the Office of the Vocational Education Commission, Ministry of Education

Cooperating Companies

ใบรับรอง

รูปภาพ

Student trip 2022 in Mannheim/Heidelberg with LEONARDO Group

Bakery lesson with our friend Dr. Yingsak. In Thailand just mention the name Chef Yingsak and everyone breaks into a smile. Flamboyant Dr. Yingsak is the best known chef in Thailand. He is the owner of the Thai & International Food Academy and has his own TV cooking show. Cooking at his academy is an international experience as people come from all over to study at his school.
02.12.2021 – International Economic Partnership and Educational Networking Conference on “The Direction of Education and Human Resources Development of Thailand in the 21st Century for the Changing in the VUCA World of Work

2019 มีการเตรียมฝึกอบรมก่อนฝึกปฏิบัติงานจริง ในเรื่องของสุขอนามัย, ความปลอดภัย, ภาษาเยอรมันเบื่องต้น และเรียนรู้ความแตกต่างระบบการทำงานระหว่างไทย – เยอรมนี ในบริษัทที่จะเราจะร่วมงานด้วย

2019 การปฏิบัติงานกับบริษัทในความร่วมมือของ (Marriott Hotel)

2019 ผู้ช่วยเลขาธิการและที่ปรึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (OVEC) เยี่ยมนักศึกที่มาฝึกงานและพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ในการฝึกอบรม

หลังจากหนึ่งสัปดาห์เราได้พูดคุยกันในกลุ่มเกี่ยวกับประสบการณ์และความแตกต่างในการฝึกงาน ให้นักศึกษาทุกคนได้พูดคุยและเราได้เห็นว่า นักศึกษาทุกคนมีความมุ่งมั่นมาก

สำหรับคืนสุดท้าย ได้มีการมอบเกียรติบัตร จากผู้บริหารร้านอาหารไทย (Ginnyuu) และโรงแรม (Marriott Hotel) ทางร้านอาหาร (Ginnyuu) ได้เชิญรับประทานอาหารร่วมกันมือค่ำ

2019 ผู้ช่วยเลขาธิการและที่ปรึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวิศึกษา OVEC เดินทางไปฝึกอบรม GLW (สถาบันเทคนิคอาชีวะ)ในเมือง Siegburg และ BIBB (สถาบันรัฐบาลกลางการศึกษา) ในเมือง Bonn เกี่ยวกับระบบวิชาชีพของเยอรมันและความเป็นไปได้ในการทำงานร่วมกัน

2019 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (OVEC) ระหว่างประเทศไทย-สหพันธ์สาธารณฐัฐเยอรมันนี ในเมือง Bonn (บอน) ได้มีการต้อนรับนักศึกษาที่สนามบิน Frankfurt (แฟรงก์เฟิร์ต) และได้มีการสอนวิธีการขึ้นรถไฟและอธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเยอรมัน

2019 นักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ของเยอรมัน (Haus der Geschichte) และอธิบายประวัติศาสตร์-สงครามของเยอรมัน ย้อนไปเมื่อ70ปีก่อน

2018 ทางเรา rca ได้มีเยี่ยมเยือน วิทยาลัยที่มีระบบการเรียนการสอนแบบเยอรมันในกรุงเทพ

2018 ทางเรา rca ได้มีเยี่ยมเยือน วิทยาลัยที่มีระบบการเรียนการสอนแบบเยอรมันในกรุงเทพ เดือน สิงหาคม2018ทางเรา rca ได้เข้าร่วมประชุม : SEAMEO (การจัดการการศึกษาของรัฐมนตรีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ได้มีการประชุมหารือการศึกษาระหว่าง ไทย-อินโดนีเซีย และนำเสนอแต่ละวิทยาลัยในการเรียนนำนักเรียนไปเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

October 2017 วิทยาลัยเทคนิคได้มีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาทุกคน เพื่อนที่จะมาอบรมหลักสูตรการทำงานและดูงานในสาธารณรัฐเยอรมันนี

2017 คณะอาจารย์และพี่เลี้ยงและนักศึกษาทุกคน เยี่ยมเยือนและชมผังเมือง Frankfurt (แฟรงค์เฟิต)ในเยอรมันนี

คณะอาจารย์และนักศึกษาทุกคนเยี่ยมชมเมือง Heidelberg และสนามบินในเมือง  Mannheim เพื่อที่จะเรียนรู้เทคนิคการบินและห้องเครื่องในสนามบิน 

2017 นักศึกษาได้เข้าอบรบโดยบริษัท BASF และห้อง LAB ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเยอรมันในการพัฒนาเคมี

ในกลุ่มของนักศึกษาด้านการอาหารและโรงแรมได้เข้าร่วมฝึกทำอาหารเวียดนามชื่อดัง Tiger and dragon ในเมือง Heidelberg และได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และมือค่ำที่ร้านอาหารไทย Surin ที่เมือง Mannheim โดยมีพี่คนไทยในเยอรมันเป็นผู้สนับสนุนด้วย

2017 กลุ่มนักศึกษาเทคนิค ได้เข้าร่วมดูงานวิทยาลัยเทคนิค ในเมือง Stuttgart (สตุสกาต) และเข้าร่วมชมหอหนังสือที่ มีชื่อเสียงติดอันดับ10 ของโลก

2017 นักศึกษาด้านอาหารและการโรงแรมได้เข้าร่วมฝึกงาน ร้านอาหาร Ginnyuu ในเมือง Stuttgart พร้อมพี่เลี้ยงที่ดูแลโดยชาวต่างชาติและคนไทยในเยอรมัน

2017 นักศึกษาเทคนิคและคณะอาจารย์ได้เข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์ ชื่อดังรถ Porsche และ Mercedes Benz ในเมือง Stuttgart

2017 rca ทางเราได้รับเชิญเยี่ยมชมวิทยาลัย เอี่ยมละออ (สาทร) และได้ร่วมรับประทานอาหารไทยจากทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาด้านการอาหาร

2017 กระทรวงศึกษาธิการกรุงเทพฯ,กระทรวงการคลังกรุงเทพฯ,กระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตไทยเบอร์ลินได้เข้าร่วมรับประทานอาหารกับทาง Ginnyuu Stuttgart นำเสนอแนวคิดการทำอาหารแบบสบาย ๆ และความเป็นไปได้ในการทำงานร่วมกันในการฝึกอบรม

2016 rca ได้รับเชิญดูงาน จากวิทยาลัยเทคนิค Don Bosco (ดอนบอสโก) ในการเตรียมตัวก่อนสอบปลายภาค ของบริษัท BMW และ Mercedes เครื่องยนต์ต่างๆ

2016 OVEC กระทรวงอาชีวศึกษาได้เข้าร่วมประชุมกับทางเรา ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานในเยอรมันนีกับทางร้านอาหาร Ginnyuu

2016 rca ทางเราได้รับเชิญเข้าชมวิทยาลัย เชิญชม ไทยเยอรมัน-สระบุรี จาก IHK และนำเสนอข้อมูลนักเรียนที่ต้องการฝึกงานในเยอรมนี

ติดต่อ

ติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

+49 (0) 1511 2133785